Copywriting

Moje przykładowe teksty znajdziesz tutaj:

Redakcja i korekta

Strony www

Grafiki do SM

Certyfikaty