Metoda SMART, czyli jak wyznaczać cele?

Wiele osób ma problem z wyznaczaniem celów. Problem ten nie dotyczy tylko tych początkujących, ale też już doświadczonych przedsiębiorców. Warto, więc znać metodę smart, która przyda się nie tylko do wyznaczania własnych celów, ale też do delegowania zadań.

S – Specific – konkretne

Cel musi być konkretny. To nie może być coś ulotnego lub dyskusyjnego. Niech wyznaczony cel będzie tak bardzo sprecyzowany, jak tylko to możliwe.

M – Mesurable – mierzalny

Musisz mieć możliwość sprawdzenia, czy cel został osiągnięty. To musi być obiektywna miara. Najlepiej by była ona wyrażona liczbowo, bo z liczbami się po prostu nie dyskutuje.

A – Achievable – osiągalny lub ambitny (w zależności od podręcznika)

Cel musi być możliwy do osiągnięcia. To żadna sztuka obrać sobie cel zbyt ambitny, którego osiągnięcie jest po prostu niemożliwe. To nie tak działa. Cel powinien być możliwy do zrealizowania, ale równocześnie ambitny.

RRelevant – istotny

Niech Twój cel będzie ważny! Niech będzie to coś, co rzeczywiście ma znaczenie.

T – Time-bound – określony w czasie

Każdy cel musi mieć jakieś ramy czasowe. Najlepiej jest, by były one wyznaczone przez konkretny dead line. Dzięki temu będziesz też wiedzieć, jak zaplanować w czasie swoje działania.

Przykład:

Czy cel jest osiągalny i istotny?

Żeby to stwierdzić musielibyśmy mieć więcej danych. Myślę jednak, że spokojnie możemy założyć, że tak jest.

You are currently viewing Metoda SMART, czyli jak wyznaczać cele?

Dodaj komentarz